Turistička organizacija Srbije i ove godine dodeljuje nagradu "Turistički cvet"

 

I ove godine Turistička organizacija Srbije dodeljuje nagradu „Turistički cvet“ za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i za doprinos razvoju, unapređenju i promociji turizma u Srbiji. Dodelom ovog najvišeg priznanja u turizmu Srbije, ujedno se svake godine obeležava i Svetski dan turizma, čime se ukazuje na izuzetno veliki značaj turizma za sveukupni privredni i društveni razvoj naše zemlje.

 

 

Predlozi se mogu dostaviti do 18. avgusta 2017. godine na sledeće načine:

• lično – na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat, Beograd; 

• poštom – Turistička organizacija Srbije, 11000 Beograd, poštanski fah 90, sa naznakom „Turistički cvet“ i

• faksom na broj 011 26 26 767 ili na e-mejla: office@serbia.travel

 

Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistički cvet“, koji se nalazi na internet stranici Turističke organizacije Srbije www.srbija.travel.  

 

Za dalju komunikaciju povodom nagrade Turistički cvet biće zadužena Smiljana Novičić, savetnik u Turističkoj organizaciji Srbije: 011 6557 136, 062 278 646, snovicic@serbia.travel.

Preporučujemo Vam