Specijalna bolnica “Čigota” Zlatibor: centar za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata

Članovi Čigotica tima na zabavan način uče decu i adolescente o zdravim životnim stilovima. Nakon lečenja i druženja se svi osećaju bolje, sa unaprđenim zdravljem, poboljšanu kondiciju i ojačanim samopouzdanjem. Čigotica tim se raduje svakom uspehu učesnika. 
Prijem nove grupe planiran je za 26. jun 2016.

Preporučujemo Vam