Lokacija
Naziv: 
Geografski fakultet
E-mail: 
dekanat@gef.bg.ac.rs
Telefon: 
0112637421
Adresa: 
Studentski trg III/3
Geografski Fakultet

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, osnovan 1893. godine, predstavlja najvišu nastavnu i naučnu ustanovu u Srbiji u kojoj se izučava i razvija geografska nauka. Nastavno-naučni rad se obavlja na pet samostalnih studijskih grupa (geografija, prostorno planiranje, turizmologija, demografija i geoprostorne osnove životne sredine), čiji programi idući u korak s vremenom, pružaju studentima znanja koja su kompleksna i primenljiva u različitim sferama života i rada. 

Fakultet razvija naučnoistraživački rad samostalno i u saradnji sa drugim naučnim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Unesite novi komentar.