Lokacija
Naziv: 
BAFA – Fisaf Srbija
E-mail: 
office@fisaf-serbia.com
Telefon: 
0381 11 30 55 026
Adresa: 
Steve Todorovića 32
BAFA – Fisaf Srbija

-Exclusive member of FISAF International

Prva, ekskluzivna i akreditovana institucija za edukaciju i licenciranje Instruktora i Trenera u Fitness - Wellness industriji u Srbiji.

Osnovana 2001. Godine u Beogradu članica je SSB (Sportski Savez Beograda)

BAFA-FISAF Srbija realizuje više opcija edukacije i licenciranja nego bilo koja druga organizacija koja se bavi istim ili sličnim aktivnostima u Srbiji i regionu

 

 

O BAFA - Fisaf Srbija:

Do sada smo, kao FISAF International Akreditovani Trening Provajder, licencirali preko 500 Fitness Instruktora i Personalnih Trenera u Fitness – Wellness industriji na Core (Bazičnom) i specijalističkom nivou.

FISAF International je fikasan, motivišući i jedan od najsavremenijih sistema edukacije u svetu iz oblasti fitness-a.

BAFA – FISAF Srbija se kao organizator Fisaf Int. svetskih šampionata u Fitness-u i Hip Hop-u 2007. god. i 2013. god. dokazala kao jedna visokoprofesionalna organizacija u Fitness-u, stalno podižući standarde u Fitness industriji na najviši nivo.

Predsedik BAFA-FISAF Srbija, Prof. Dubravko Turk član je izvršnog komiteta i komisije za edukaciju i licenciranje FISAF International. Takođe član je komisije za licenciranje Instruktora i Trenera u Fitness-u na nacionalnom nivou u SRFS.

 

Edukacija:

Putem edukativnih kurseva koji se realizuju po najsavremenijim standardima koji uključuju najmoderniju multimedijalnu tehnologiju, edukuju se stručnjaci u fitness-u i wellness-u a po položenom teoretskom i praktičnom delu ispita polaznici stiču odgovarajuću FISAFInt. licencu. Njihova zastupljenost u poslu se ogleda prisustvom na skoro svim kontinentima. Licenca koju izdaje FISAF International jedna je od najvalidnijih licenci u svetu.

Edukativni tim Bafs-Fisaf Srbija broji 27 predavača, doktora i magistara nauka, 7 master trenera kao i 5 asistenata – demonstratora koji su istaknuti predavači na institucijama na kojima realizuju svoje redovne aktivniosti. Fisaf Intrenational sistem edukacije i licenciranja je standardizovan za ceo svet tako da nosilac Fisaf International instruktorske licence svugde u svetu je prepoznat.

Naša mreža partnera redovno nas obaveštava o potrebama za licenciranim Instruktorima i Trenerima u Fitness-u i Wellness-u čime se pruža i mogućnost zapošljavanja.

 

Ciljevi i benefiti FISAF International instruktorskog sertifikata :

 

FISAF instruktorski Sertifikat je priznat i podržan u velikom broju zemalja širom sveta.

- Razvoj visokostručne radne snage za Fitness – Wellness industriju..

 FISAF instruktorski Sertifikat je visoko cenjen od strane poslodavaca i klijenata, kao dokaz o kvalitetno edukovanim licima koje zapošljavaju.

- Razvija i promoviše visoke međunarodne standarde u sertifikaciji instruktora i trenera u Fitness-Wellness industriji.

Unesite novi komentar.